Εκτύπωση

18 Φωτογραφίες που δείχνουν ότι το μέλλον είναι ήδη εδώ

.

01futurecities.ngsversion.1449759435047.adapt.1900.1

18 Φωτογραφίες δείχνουν ότι το μέλλον είναι ήδη εδώ. 

Μέχρι το 2050 υπολογίζεται ότι τα 3/4 του πληθισμού της γής θα μένουν σε μεγάλα αστικά κέντρα. 

πηγή: National geographic